029 2073 2652
About UsContact Us
Ysgol Gynradd Pembrey CP School

Ysgol Gynradd Pembrey CP School

pemb

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Carmarthenshire County Council to undertake pre-application consultation in respect of the proposed development on land at Pembrey C.P. School, Pembrey.

We give notice that Carmarthenshire County Council is intending to apply for planning permission, for the following development;

Proposed demolition of the existing school building and the redevelopment of the site for a new school, car park, sports pitch, MUGA and associated infrastructure works at Pembrey C.P. School, Ashburnham Rd, Pembrey, Burry Port, Carmarthenshire, SA16 0TP.

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales)  Order 2012, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review on-line below. Computer facilities and a hard copy of the proposed application are available to view at Pembrey Library, Ashburnham Rd, Burry Port, SA16 0TP between 10:00 and 12:00 on Monday, 10:00 – 12:00 and 13:00 – 16:00 on Tuesday, 9:00 -11:00 am and 13:00 – 18:00 on Thursday. The library is closed on Friday, Saturday, Sunday and Wednesday.  Alternatively hard copies and computer facilities are available at Llanelli Library, Vaughan St, Llanelli, SA15 3AS between the hours of 9am – 7pm on Monday and Thursday, 9am-6pm Tuesday, Wednesday and Friday, and 9am-5pm Saturdays. The Library is closed on Sundays.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 22 February 2018, we would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached forms, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

 

 

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan Cyngor Sir Gaerfyrddin i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais ynglŷn â’r datblygiad arfaethedig ar safle Ysgol Gynradd Pen-bre, Pen-bre.

Rydym yn hysbysu bod Cyngor Sir Gaerfyrddin yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad canlynol:

Dymchwel yr adeilad presennol ac ail ddatblygu y safle ar gyfer ysgol gynradd newydd, maes parcio, cae chwarae, ardal gemau aml ddefnydd â’r gwaith isadeiledd cysylltiedig ar safle Ysgol Pen-bre, Ffordd Ashburnham, Pen-bre, Porth Tywyn, Sir Gaerfyrddin, SA16 0TP.

Yn unol a gofynion rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, rhaid trefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

Mae modd dod o hyd i gopïau o’r adroddiadau, y cynlluniau, a dogfennau ategol eraill isod. Mae modd defnyddio cyfleusterau cyfrifiadurol neu archwilio copiau caled yn Llyfrgell Pen-bre , Ffordd Ashburnham, Porth Tywyn, SA16 0TP rhwng 10:00 a 12:00 dydd Llun, 10:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 dydd Mawrth, 9:00 -11:00 a 13:00 – 18:00 dydd Iau. Mae’r llyfrgell ar gau dydd Mercher, Gwener, Sadwrn a Sul. Gallwch hefyd eu gweld yn Llyfrgell Llanelli, Stryd Vaughan , Llanelli, SA15 3AS rhwng 9am – 7pm dydd Llun a Iau, 9am-6pm dydd Mawrth, Mercher a Gwener, a 9am-5pm dydd Sadwrn. Mae’r llyfrgell ar gau dydd Sul.

Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau ynglŷn â’r datblygiad arfaethedig ebostio mail@asbriplanning.co.uk neu lawrlwytho y ffurflen ymateb ai postio at Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS erbyn 22 Chwefror 2018.

 

Supporting Documents

Application Forms

Design and Access Statement

Existing Location Plan

Existing Site Plan

Proposed Site Plan

Proposed Phasing Plan

Proposed Elevations

Proposed Floor Plans

Proposed Roof Plan

Proposed Boundary Treatments

SI Report

Drainage Strategy

Preliminary Drainage Strategy

2178-001-ATK-C-ZZ-M3-(90)-005A P01

2178-001-ATK-C-ZZ-M3-(90)-006A P01

2178-001-ATK-C-ZZ-M3-(90)-007A P01

Landscape Plan

Ecology Report

Exterior Lighting Calculation

External Lighting & CCTV (planning)

Noise Impact Assessment

Transport Assessment Part 1

Transport Assessment Part 2

Travel Plan

Tree Survey & Impact Assessment Report

Tree Location and Constraints Plan at A1

Tree Protection Plan at A0

 

Previous Next