029 2073 2652
About UsContact Us
Tir ar Fferm Cosmeston Uchaf, Penarth / Land at Upper Cosmeston Farm, Lavernock, Penarth

Tir ar Fferm Cosmeston Uchaf, Penarth / Land at Upper Cosmeston Farm, Lavernock, Penarth

cos

Asbri Planning Ltd is working alongside Austin-Smith Lord Architects LLP and Welsh Government in the preparation of an outline planning application for residential development, a new primary school, open space and associated works at Land at Upper Cosmeston Farm, Lavernock, Penarth.

The site is allocated within the adopted Vale of Glamorgan Local Development Plan (LDP) (June 2017) for Housing with Infrastructure Provision.

In preparation of an outline planning application, and to inform the development of a site masterplan, we are keen to engage with the local community to seek their views on the general form of development across the site and to answer any questions that may arise.  To this end we are holding a public consultation on Monday 1st April between the hours of 12noon to 7pm at the Lakeside Cafe at Cosmeston Lakes Country Park.  The exhibition will provide an opportunity for local residents to call in to view early design proposals and to ask questions of the design team.

The full address for the consultation venue is as follows;

Lakeside Cafe, Cosmeston Lakes Country Park, Lavernock, Vale of Glamorgan, CF64 5UY

However, if you are unable to attend, details relating to the proposal can be found below;

Exhibition Boards

Please send any comments / responses using the attached form to mail@asbriplanning.co.uk

 

Mae Asbri Planning Ltd yn cydweithio gyda Penseiri Austin-Smith Lord a Llywodraeth Cymru i baratoi cais cynllunio amlinell ar gyfer datblygiad preswyl, ysgol gynradd newydd, man agored a’r gwaith cysylltiedig ar tir ar Fferm Cosmeston Uchaf, Lavernock, Penarth.

Mae‘r safle wedi ei glustnodi o fewn Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Bro Morgannwg (Mehefin 2017) ar gyfer tai gyda darpariaeth isadeiledd.

Wrth baratoi y cais cynllunio amlinell a datblygu prif gynllun y safle rydym yn awyddus i gyfarfod â’r gymuned leol er mwyn cael eu barn ar ffurf cyffredinol y datblygiad ac i ateb unrhyw gwestiynau. Rydym yn cynnal arddangosfa ymghynghoriad cyhoeddus ar dydd Llun 1af Ebrill 2019 rhwng 12pm a 7pm yn Caffi Lakeside, Llynnoedd a Pharc Gwledig Cosmeston. Bydd modd i’r gymuned leol weld y cynlluniau dylunio cynnar ac i ofyn gwestiynau i’r tim datblygu.

Cyfeiriad llawn y lleoliad ydy:

Caffi Lakeside, Llynnoedd a Pharc Gwledig Cosmeston, Lavernock Road, Penarth, Bro Morgannwg

CF64 5UY

 

Os na fedrwch fynychu, gwelir manylion y cais arfaethedig isod:

Byrddau arddangos

Gofynnwn y garedig i chi ddanfon y ffurflen atodol i mail@asbriplanning.co.uk.

Previous Next