029 2073 2652
About UsContact Us
Cilycwm Road, Llandovery / Heol Cilycwm, Llanymddyfri - Closed

Cilycwm Road, Llandovery / Heol Cilycwm, Llanymddyfri - Closed

CIL

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Carmarthenshire County Council to undertake pre-application consultation in respect of a full planning application for residential development comprising 12no. affordable dwellings with associated infrastructure works at Cilycwm Road, Llandovery.

****

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Gyngor Sir Gaerfyddin i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ynglyn â datblygiad arfaethedig ar gyfer datblygiad preswyl yn cynnwys 12 uned fforddiadwy a’r gwaith cysylltiedig ar safle Heol Cilycwm, Llanymddyfri.

 

Previous Next