029 2073 2652
About UsContact Us
Cilycwm Road, Llandovery / Heol Cilycwm, Llanymddyfri

Cilycwm Road, Llandovery / Heol Cilycwm, Llanymddyfri

CIL

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Carmarthenshire County Council to undertake pre-application consultation in respect of a full planning application for residential development comprising 12no. affordable dwellings with associated infrastructure works at Cilycwm Road, Llandovery.

We give notice that Carmarthenshire County Council are intending to submit a full planning application for the following development;

Residential development comprising 12no. affordable dwellings with associated infrastructure works.

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. If you are unable to access the documents electronically you may request copies of this information by emailing mail@asbriplanning.co.uk or by telephoning the applicant on 02920 732652.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 25th January 2022.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

****

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Gyngor Sir Gaerfyddin i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ynglyn â datblygiad arfaethedig ar gyfer datblygiad preswyl yn cynnwys 12 uned fforddiadwy a’r gwaith cysylltiedig ar safle Heol Cilycwm, Llanymddyfri.

Rydym yn hysbysu bod Cyngor Sir Gaerfyrddin yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio llawn ar gyfer y datblygiad canlynol:

Datblygiad preswyl yn cynnwys 12 uned fforddiadwy a’r gwaith cysylltiedig ar safle Heol Cilycwm, Llanymddyfri.

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Os nad ydych yn gallu cael mynediad at y dogfennau yn electronig gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth hon drwy anfon ebost at mail@asbriplanning.co.uk neu drwy ffonio 02920 732652.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 25ain Ionawr 2022. Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS.

Mae croeso i chi gyfathrebu â ni yn y Gymraeg  / You are welcome to communicate with us in Welsh.

 

Supporting Documents

Application Forms

Design and Access Statement

Planning Statement

Arboricultural Report

Archaeology Desk Based Assessment

Archaeology Geophysical Survey

Environmental Noise Assessment

Final Llandovery Playing Fields Ecological Appraisal 28 10 2020

Proposed Outline Drainage Strategy

FCA Signed

Drainage Statement v1.0

Plans

8841-159-CCC-DR-PA01

8841-159-CCC-DR-PA02

8841-159-CCC-DR-PA03

8841-159-CCC-DR-PA04

8841-159-CCC-DR-PA05

8841-159-CCC-DR-PA06

8841-159-CCC-DR-PA07

8841-159-CCC-DR-PA08

 

 

Previous Next