029 2073 2652
About UsContact Us
Crownbridge Special Day School / Ysgol Arbennig Crownbridge Cwmbran

Crownbridge Special Day School / Ysgol Arbennig Crownbridge Cwmbran

crown

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Tilbury Douglas on behalf of Torfaen CBC to undertake pre-application consultation in respect of Full planning application for the proposed extension to existing school building, relocation of MUGA and associated works at Crownbridge Special Day School, Turnpike Road, Cwmbran, NP44 2BJ.

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. If you are unable to access the documents electronically you may request copies of this information by emailing mail@asbriplanning.co.uk or by telephoning the applicant on 02920 732652.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 22nd April 2022.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan Tilbury Douglas ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ar gyfer estyniad arfaethedig i’r adeilad ysgol presennol, adleoli yr ardal chwarae aml ddefnydd (MUGA) a’r gwaith cysylltiedig ar safle Ysgol Arbennig Crownbridge, Ffordd Turnpike, Cwmbarn, NP44 2BJ.

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Os nad ydych yn gallu cael mynediad at y dogfennau yn electronig gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth hon drwy anfon ebost at mail@asbriplanning.co.uk neu drwy ffonio 02920 732652.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 22ain Ebrill, 2022.  Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS.

 

Supporting Documents

Application Forms

Architect Plans

Site Location Plan

Proposed Site Plan

Ground Floor Plan

Roof Plan

Proposed Elevations

Proposed Sections

Proposed Site Sections

Fire Strategy Site Plan

Perspective Views

Landscaping

Crownbridge Special School Landscape Plan 2185001C

Crownbridge Special School Planting and Maintenance Schedule v1

Crownbridge Special School Planting Plan 2185002

Engineering

CSE-HYD-XX-XX-C-DR-1000_P01 Topographic survey

CSE-HYD-XX-XX-C-DR-1001_P01 General Arrangements

CSE-HYD-XX-XX-C-DR-1003_P01 Drainage Arrangements

CSE-HYD-XX-XX-C-DR-1010_P01 Levels and Contours Plan

CSE-HYD-XX-XX-IR-C-0002-220324

Reports

Design and Access Statement

Planning Statement

Ecological Report

Environmental Noise Assessment

Acoustics Design Report

Arboricultural Impact Assessment

Arboricultural Method Statement

Parking Summary

Phase 1 and Phase 2 Ground Investigation Report

Previous Next