029 2073 2652
About UsContact Us
Cwm y Nant, Dafen, Llanelli

Cwm y Nant, Dafen, Llanelli

cwm

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Carmarthenshire County Council to undertake pre-application consultation in respect of the proposed development at Cwm y Nant (Land North of Gors-Fach), Dafen, Llanelli.

We give notice that Carmarthenshire County Council is intending to apply for planning permission, for the following development:

Outline planning application for the proposed construction of up to 200 dwellings with associated landscaping and infrastructure works, on land at Cwm y Nant (Land North of Gors-Fach), Dafen, Llanelli.

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review on-line below. A hard copy and Computer Facilities are available to view the application online at Llwynhendy Library, Heol Elfed, Llwynhendy, SA14 9HH between the hours of 10am – 5pm (Closed between 1pm – 2pm) Monday and Friday, 2pm – 6pm Wednesdays and 10am – 1pm Saturdays. Alternatively, a hard copy and computer facilities are also available at Llanelli Library, Vaughan Street, Llanelli, SA15 3AS between the hours of 9am – 6pm Monday to Friday and 9am – 5pm on Saturdays.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 23rd August 2019, we would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Suite D, 1st Floor, 220 High Street, Swansea SA1 1NW

 

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan Cyngor Sir Gaerfyrddin i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ynglŷn â’r datblygiad arfaethedig ar tir yn Cwm y Nant, Dafen, Llanelli. (tir i’r gogledd o Gors-Fach)

Rydym yn hysbysu bod Cyngor Sir Gaerfyrddin yn bwriadu gwneud cais am ganiatad cynllunio amlinell ar gyfer datblygiad preswyl o hyd at 200 uned ynghŷd â’r gwaith tirlunio ac isadeiledd cysylltiedig ar tir yn Cwm y Nant, Dafen, Llanelli. (tir i’r gogledd o Gors-Fach)

Yn unol a gofynion rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, rhaid trefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

Mae modd dod o hyd i gopïau o’r adroddiadau, y cynlluniau, a dogfennau ategol eraill isod. Bydd copi caled o’r holl ddogfennau a cyfleusterau cyfrifiadur i edrych ar y cais yn Llyfrgell Llwynhendy, Heol Elfed, Llwynhendy, SA14 9HH. Oriau agor 10am – 5pm (ar gau rhwng 1pm – 2pm) ar dydd Llun a Gwener, 2pm – 6pm dydd Mercher, a 10am – 1pm dydd Sadwrn. Mae copi caled a cyfleusterau cyfrifadur hefyd yn Llyfrgell Llanelli, Stryd Vaughan, Llanelli, SA15 3AS rhwng 9am-6pm dydd Llun i Gwener a rhwng 9am – 5pm ar dydd Sadwrn.

Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau ynglŷn â’r datblygiad arfaethedig ebostio mail@asbriplanning.co.uk neu lawrlwytho y ffurflen ymateb ai postio at Asbri Planning Ltd, Swit D, Llawr 1af, 220 High Street, Abertawe, SA1 1NW erbyn 23 Awst 2019.

 

Supporting Documents

Planning Application Forms

Design and Access Statement

Arboricultural Report

Desk Based Archaeology Report

Noise Assessment

Phase 1 Environmental Site Assessment

Preliminary Ecological Appraisal

Drainage Strategy

Transport Assessment

Coal Mining Risk Assessment Part 1

Coal Mining Risk Assessment Part 2

Coal Mining Risk Assessment Part 3

Coal Mining Risk Assessment Part 4

Coal Mining Risk Assessment Part 5

Coal Mining Risk Assessment Part 6

Coal Mining Risk Assessment Part 7

Coal Mining Risk Assessment Part 8

Coal Mining Risk Assessment Part 9

Coal Mining Risk Assessment Part 10

Coal Mining Risk Assessment Part 11

Plans

Concept Masterplan

Parameter Plan

Site Boundary Plan

Previous Next