029 2073 2652
About UsContact Us
Dinas Cross, Pembrokeshire / Sir Benfro

Dinas Cross, Pembrokeshire / Sir Benfro

dp

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Wales and West Housing Association to undertake pre-application consultation in respect of the full application for the proposed Residential Development of 17 Affordable Housing Units at Land north of Bay View Terrace, Dinas Cross, Pembrokeshire, SA42 0UR.

We give notice that Wales and West Housing Association is intending to apply to Pembrokeshire Coast National Park for the following development;

Proposed Residential Development of 17 Affordable Housing Units on land north of Bay View Terrace, Dinas Cross, Pembrokeshire, SA42 0UR.

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. computer facilities are available at Fishguard Library, High Street, Fishguard, SA65 9HA. The identified library is open as follows Monday – Wednesday, Friday 10:00am – 17:00pm, Thursday 10:00am – 18:00pm and Saturday 10:00am – 16:00pm.

You are invited to attend a public engagement event being held on the 8th August 2019 from 2:00pm – 7:00pm at Yr Hen Ysgol, 3 Roseneath Terrace, Dinas Cross, Newport, SA42 0XB.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 26th August 2019, we would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

 

Mae Asbri Planning wedi ei comisiynu gan Tai Wales and West i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ynglyn â’r cais cynllunio llawn ar gyfer y datblygiad arfaethedig o 17 cartref fforddiadwy a’r tir i’r gogledd o Bay View Terrace, Dinas Cross, Sir Benfro, SA42 0UR.

Rydym yn hysbysu bod Tai Wales and West yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio ar gyfer y datblygiad canlynol:

Datblygiad preswyl arfaethedig o 17 cartref fforddiadwy a’r tir i’r gogledd o Bay View Terrace, Dinas Cross, Sir Benfro, SA42 0UR.

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Mae modd defnyddio cyfleusterau cyfrifiadurol yn Llyfrgell Abergwaun, Stryd Fawr, Abergwaun, SA65 9HA. Oriau agor Llun – Mercher, Gwener 10:00am – 17:00pm, Iau 10:00am – 18:00pm a Sadwrn 10:00am – 16:00pm.

Hoffem eich gwahodd i ddigwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd ar yr 8fed o Awst o 2:00yh-7:00yh yn Yr Hen Ysgol, 3 Roseneath Terrace, Dinas Cross, Newport, SA42 0XB.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn y 26 Awst 2019. Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS.

 

 

Supporting Documents

Planning Application Forms

Planning Statement

Design, Access and Sustainability Statement

Ecological Report

Geotechnical & Geoenvironmental Site Investigation

Hedgerow Survey & Tree Constraints Report

Plans

3D Renders

Block Plan

Drainage Strategy

Landscape Masterplan

Plots 1&2 Plans, Elevations, Section

Plots 3, 4 & 5 Plans, Elevations, Section

Plots 6 &7 Plans, Elevations, Section

Plots 8a & 8b, 9 &10 Plans, Elevations, Section

Plots 11 & 12 Plans, Elevations, Section

Plots 13,14 & 15 Plans, Elevations, Section

Proposed Site Layout

Site Location  Plan

Site Location & Site Plan

Site Section (1of2)

Site Section (2of2)

Topographic Site Plan

Tree Constraints Plan

Tree Protection Plan

 

 

Previous Next