029 2073 2652
About UsContact Us
Eagleswell School, Llantwit Major - Closed

Eagleswell School, Llantwit Major - Closed

 Eagleswell School, Llantwit Major

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by The Vale of Glamorgan Council to undertake pre-application consultation in respect of proposed full planning application for temporary housing accommodation and associated works at land at Former Eagleswell School, Boverton, Llantwit Major.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan Cyngor Bro Morgannwg i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ar gyfer tai dros dro a gwaith cysylltiedig ar y tir yn Hen Ysgol Eagleswell, Trebefered, Llanilltud Fawr.

 

Previous Next