029 2073 2652
About UsContact Us
Fitzalan Application 1 - New Fitzalan High School Application

Fitzalan Application 1 - New Fitzalan High School Application

app 1

header

PRE-APPLICATION CONSULTATION NOTICE FOR PLANNING PERMISSION

NEW FITZALAN HIGH SCHOOL AND EXISTING FITZALAN SCHOOL SITE

LECKWITH ROAD, CARDIFF CF11 8AZ

This is notification of commencement of the Pre-Application Consultation Stage, in line with the statutory requirements of the Planning (Wales) Act 2015.

Planning Application 1: the new Fitzalan High School with associated sports facilities situated on Leckwith Road, next to the Cardiff International Sports Campus and south of Lawrenny Avenue.

Replacement High School Full Planning Application Documents:

Drawings (full suite of boundary and proposed floorplans; elevations; sections and proposed site arrangement and landscaping plans) Austin Smith Lord Architects                                                  

Let us have your comments by;

Email: fitzalan@asbriplanning.co.uk

Website contact form: https://www.asbriplanning.co.uk/cardiff/

Writing: Asbri Planning Ltd, Unit 9, Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff CF23 8RS

Printable response form: Consultation Response Form

Telephone: 029 2013 0068*

*This number will take you through to Grasshopper Communications, who are assisting with our consultation process. If no one is available to take your call, please leave a message and they will get back to you as soon as possible.

Please submit your comments by 4 August 2020.

 

Mae’r hysbysiad hwn yn nodi dechrau’r Cam Ymgynghori Cyn-Ymgeisio, yn unol â gofynion statudol Deddf Cynllunio (Cymru) 2015.

Cais Cynllunio 1: yr Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd gyda chyfleusterau chwaraeon cysylltiedig wedi’u lleoli ar Heol Lecwydd, wrth ymyl Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd ac i’r de o Rodfa Lawrenny.

Dogfennau Cais Cynllunio Llawn i Adleoli’r Ysgol Uwchradd:

Darluniau (cyfres lawn o’r cynlluniau llawr ffiniol ac arfaethedig; codiadau; cynlluniau rhannau a threfniant arfaethedig a thirlunio) - Austin Smith Lord Architects                                                  

Hoffem dderbyn eich sylwadau;

E-bost: fitzalan@asbriplanning.co.uk

Ffurflen gyswllt wefan: https://www.asbriplanning.co.uk/cardiff/

Ysgrifennu: Asbri Planning Ltd, Unit 9, Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff CF23 8RS

Ffurflen ymateb y gellir ei hargraffu: Ffurflen Ymateb

Ffôn: 029 2013 0068*

* Bydd y rhif hwn yn eich arwain at Dîm Grasshopper Communications sy’n ein cynorthwyo gyda’r broses ymgynghori. Os nad oes unrhyw un ar gael i ateb eich galwad, gadewch neges a byddant yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn y 4ydd o Awst 2020.

 

 

 

 

Previous Next