029 2073 2652
About UsContact Us
Former Bronllys CP School, Neuadd Terrace, Bronllys/hen salfe Ysgol Gynradd Bronllys - Closed

Former Bronllys CP School, Neuadd Terrace, Bronllys/hen salfe Ysgol Gynradd Bronllys - Closed

bron

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Powys County Council to progress a full planning application for the Erection of 17 homes, landscaping and associated works at the Former Bronllys CP School, Neuadd Terrace, Bronllys.

 

Mae Asbri Planning Ltd yn hysbysu bod Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud cais am ganiatad cynllunio i adeiladu 17 o dai, tirlunio a'r gwaith cysylltiedig ar hen safle Ysgol Bronllys, Neuadd Terrace, Bronllys

 

Previous Next