029 2073 2652
About UsContact Us
King Henry VIII Secondary School Site, Abergavenny / Ysgol Uwchradd Brenin Harri'r VIII, Y Fenni

King Henry VIII Secondary School Site, Abergavenny / Ysgol Uwchradd Brenin Harri'r VIII, Y Fenni

aber

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Morgan Sindall on behalf of Monmouthshire County Council to undertake pre-application consultation in respect of the redevelopment of the existing King Henry VIII Secondary School Site, Old Hereford Road, Abergavenny, NP7 6EP.

We give notice that Monmouthshire County Council is intending to apply to Monmouthshire County Council for the following development:

Application for full planning permission for the redevelopment of the existing King Henry VIII Secondary School Site, including construction of new ‘Abergavenny 3-19 School’ (Class D1) incorporating flying-start, nursery, lower school, upper school and 6th form educational provision; retention of existing Leisure Centre (Class D2); provision of open space including hard and soft informal social and play areas, multi-use games area, forest school areas, and sports pitch provision including grass / all-weather pitches; provision of plant building; highways, access, car parking, landscaping, green infrastructure, and drainage works; demolition of existing school buildings/structures; and all associated works.

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. If you are unable to access the documents electronically you may request copies of this information by emailing mail@asbriplanning.co.uk or by telephoning the applicant on 02920 732652.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by 10th January 2022.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to: Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan Morgan Sindall ar ran Cyngor Sir Fynwy i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ar gyfer ail ddatblygu safle Ysgol Uwchradd Brenin Harri'r VIII, Hen Ffordd Henffordd, Y Fenni, NP7 6EP.

Rydym yn hysbysu bod Cyngor Sir Fynwy ar ran Cyngor Sir Fynwy yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio ar gyfer y datblygiad canlynol:

Cais cynllunio llawn ar gyfer ailddatblygu safle presennol Ysgol Uwchradd Brenin Harri‘r VIII, sy’n cynnwys adeiladu ysgol newydd ‘3-19 Y Fenni’ (Dosbarth D1) a fydd yn cynnwys meithrinfa dechrau’n deg, ysgol isaf, ysgol uchaf a darpariaeth 6ed dosbarth; cadw y Ganolfan Hamdden presennol (Dosbarth D2); darparu man agored fydd yn cynnwys meysydd chwarae anffurfiol caled a meddal; ardal chwaraeon aml-ddefnydd, ardal ysgol coedwigaeth a darpariaeth maes chwaraeon ffurfiol gan gynnwys glaswellt / pob cae tywydd; darparu adeiladu planhigion; ffyrdd, mynediad, maes parcio, tirlunio, isadeiledd gwyrdd, a gwaith traeniad; dymchwel yr adeiladau ysgol presennol; a’r holl waith cysylltiedig ar tir ar safle Ysgol Uwchradd Brenin‘r Harri VIII, Hen Ffordd Henffordd, Y Fenni, NP7 6EP.

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Os nad ydych yn gallu cael mynediad at y dogfennau yn electronig gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth hon drwy anfon ebost at mail@asbriplanning.co.uk neu drwy ffonio 02920 732652.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 10 Ionawr 2022.  Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS.

 

Supporting Documents

LPA Cover Letter

Application Forms

Planning Statement

Archaeology and Heritage Assessment

Environmental Management Plan EMP Rev 0

Demolition Method Statement

Drainage Strategy Report

Ecological Appraisal Report

Energy Strategy

Landscape and Visual Appraisal

Appendix 1 Landscape and Visual Impact Assessment Methology

Appendix 2 Environmental Colour Appraisal

Baseline Noise Survey Report

Phasing Plan

Phosphate Assessment

Transport Assessment

Travel Plan

Tree Constraints Plan

Tree Constraints Plan

Tree Report

Waste Management Plan

Application Drawings (Cambria)

26Z007-CAM-XX-ZZ-DR-C-0101 P2 EXTERNAL LEVELS SHEET 1

26Z007-CAM-XX-ZZ-DR-C-0102 P3 EXTERNAL LEVELS SHEET 2

26Z007-CAM-XX-ZZ-DR-C-0103 P2 EXTERNAL LEVELS SHEET 3

26Z007-CAM-XX-ZZ-DR-C-0104 P1 EXTERNAL LEVELS SHEET 4

26Z007-CAM-XX-ZZ-DR-C-0105 P2 EXTERNAL LEVELS SHEET 5

26Z007-CAM-XX-ZZ-DR-C-0106 P2 EXTERNAL LEVELS SHEET 6

26Z007-CAM-XX-ZZ-DR-C-0107 P2 EXTERNAL LEVELS SHEET 7

CB2252-CAM-XX-ZZ-DE-C-0121 P1 EXTERNAL WORKS DETAILS

CB2252-CAM-XX-ZZ-DE-C-1111 P1 DRAINAGE DETAILS SHEET 1

CB2252-CAM-XX-ZZ-DE-C-1112 P1 DRAINAGE DETAILS SHEET 2

CB2252-CAM-XX-ZZ-DE-C-1113 P1 DRAINAGE DETAILS SHEET 3

CB2252-CAM-XX-ZZ-DR-C 0155 P1 swept path analysis bus

CB2252-CAM-XX-ZZ-DR-C 0156 P2 swept path analysis Refuse

CB2252-CAM-XX-ZZ-DR-C-0115 P1 EXTERNAL SURFACING SHEET 1

CB2252-CAM-XX-ZZ-DR-C-0116 P1 EXTERNAL SURFACING SHEET 2

CB2252-CAM-XX-ZZ-GA-C-0110 P2 Drainage Strategy-OVERVIEW

Application Drawings (Fira)

26Z007-FIR-00-ZZ-DR-L-XX-0001 RevP01c

26Z007-FIR-00-ZZ-DR-L-XX-0002 RevP02 (1)

26Z007-FIR-00-ZZ-DR-L-XX-0003 RevP02 (2)

26Z007-FIR-00-ZZ-DR-L-XX-0004 RevP02 (2)

26Z007-FIR-00-ZZ-DR-L-XX-0005 RevP03

26Z007-FIR-00-ZZ-DR-L-XX-0006-P01 (2)

26Z007-FIR-00-ZZ-DR-L-XX-0007 RevP01 (1)

Application Drawings (Rio)

26Z007-RIO-00-XX-DR-A-90-0300-P01-Site Location Plan

26Z007-RIO-00-XX-DR-A-90-0301-P01-Existing Site Plan

26Z007-RIO-00-XX-DR-A-90-0304-P01-Demolitions Plan

26Z007-RIO-00-XX-DR-A-90-6000-P01-Site Sections

26Z007-RIO-00-ZZ-DR-A-02-0050-P01-GA Elevations Leisure Centre Plant Room

26Z007-RIO-01-00-DR-A-01-1100-P03-GA Plan Lower School - Ground Floor

26Z007-RIO-01-01-DR-A-01-1101-P03-GA Plan Lower School - First Floor

26Z007-RIO-01-B1-DR-A-01-1099-P03-GA Plan Lower School - Lower Ground Floor

26Z007-RIO-01-RF-DR-A-01-1102-P01-GA Plan Lower School - Roof

26Z007-RIO-01-ZZ-DR-A-02-0101-P01-GA Elevations Lower School

26Z007-RIO-01-ZZ-DR-A-03-1301-P01-GA Sections Lower School

26Z007-RIO-02-00-DR-A-01-2201-P01-GA Plan Upper School - Ground Floor Sh 1

26Z007-RIO-02-00-DR-A-01-2202-P01-GA Plan Upper School - Ground Floor Sh 2

26Z007-RIO-02-00-DR-A-01-2203-P01-GA Plan Upper School - Ground Floor Sh 3

26Z007-RIO-02-01-DR-A-01-2204-P01-GA Plan Upper School - First Floor Sh 1

26Z007-RIO-02-01-DR-A-01-2205-P01-GA Plan Upper School - First Floor Sh 2

26Z007-RIO-02-01-DR-A-01-2206-P01-GA Plan Upper School - First Floor Sh 3

26Z007-RIO-02-02-DR-A-01-2207-P01-GA Plan Upper School - Second Floor Sh 1

26Z007-RIO-02-02-DR-A-01-2208-P01-GA Plan Upper School - Second Floor Sh 2

26Z007-RIO-02-02-DR-A-01-2209-P01-GA Plan Upper School - Second Floor Sh 3

26Z007-RIO-02-RF-DR-A-01-2210-P01-GA Plan Upper School - Roof Sh 1

26Z007-RIO-02-RF-DR-A-01-2211-P01-GA Plan Upper School - Roof Sh 2

26Z007-RIO-02-RF-DR-A-01-2212-P01-GA Plan Upper School - Roof Sh 3

26Z007-RIO-02-XX-DR-A-03-2301-P01-GA Sections Upper School

26Z007-RIO-02-ZZ-DR-A-02-0201-P01-GA Elevations Upper School - Sh 1

26Z007-RIO-02-ZZ-DR-A-02-0202-P01-GA Elevations Upper School - Sh 2

26Z007-RIO-02-ZZ-DR-A-02-0203-P01-GA Elevations Upper School - Sh 3

26Z007-RIO-02-ZZ-DR-A-02-0204-P01-GA Elevations Upper School - Sh 4

26Z007-RIO-02-ZZ-DR-A-02-0205-P01-GA Elevations Upper School - Sh 5

26Z007-RIO-02-ZZ-DR-A-02-0206-P01-GA Elevations Upper School - Sh 6

26Z007-RIO-XX-XX-RP-A-063000 - DAS

26Z007-RIO-ZZ-00-DR-A-01-0100-P03-GA Plan Overall School - Ground Floor

26Z007-RIO-ZZ-01-DR-A-01-0101-P03-GA Plan Overall School - First Floor

26Z007-RIO-ZZ-02-DR-A-01-0102-P03-GA Plan Overall School - Second Floor

26Z007-RIO-ZZ-B1-DR-A-01-0099-P03-GA Plan Overall School - Lower Ground Floor

26Z007-RIO-ZZ-RF-DR-A-01-0103-P03-GA Plan Overall School - Roof

26Z007-RIO-ZZ-ZZ-DR-A-02-0001-P01-GA Elevations Overall

 

Previous Next