029 2073 2652
About UsContact Us
Land at Maes Yr Haf, Cross Hands, Llanelli - CLOSED

Land at Maes Yr Haf, Cross Hands, Llanelli - CLOSED

maaes

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Padda Care Home Ltd. to undertake pre-application consultation in respect of a proposed development of a residential care home, access and highway infrastructure, parking, landscaping, drainage, refuse storage and all associated works at land at Maes Yr Haf, Cross Hands, Llanelli, SA14 6LT.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan Padda Care Home Ltd i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ar gyfer datblygiad arfaethedig am gartref gofal preswyl, seilwaith mynediad a phriffyrdd, parcio, tirlunio, system draenio, storfa sbwriel a'r holl waith cysylltiedig ar y tir ger Maes Yr Haf, Cross Hands, Llanelli, SA14 6LT.

 

Previous Next