029 2073 2652
About UsContact Us
Land off southern end of Lime Avenue / Tir oddi ar ben deheuol Lime Avenue, Ebbw Vale Ebbw Vale - Closed

Land off southern end of Lime Avenue / Tir oddi ar ben deheuol Lime Avenue, Ebbw Vale Ebbw Vale - Closed

the works

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by CRT Property Investments Ltd. to undertake pre-application consultation in respect of the proposed construction of employment units for B1, B2, and B8 uses, new access road and junction off Lime Avenue, drainage, landscaping, car parking, and associated works on land off southern end of Lime Avenue, Ebbw Vale.

****

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan CRT Property Investments Ltd. i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio llawn ar gyfer arfaethedig o adeiladu unedau cyflogaeth ar gyfer defnyddiau B1, B2 a B8, ffordd fynediad newydd a chyffordd oddi ar Lime Avenue, draenio, tirlunio, maes parcio a gwaith cysylltiedig ar tir oddi ar ben deheuol Lime Avenue, Ebbw Vale

 

Previous Next