029 2073 2652
About UsContact Us
Maespiode, Llandybie, Carmarthenshire - Closed

Maespiode, Llandybie, Carmarthenshire - Closed

maes

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Enzo’s Homes to undertake pre-application consultation in respect of a full planning application for a proposed residential development comprising 45no. dwellings and associated infrastructure work at Land off Maespiode, Llandybie, Carmarthenshire.

****

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Enzo’s Homes i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ynglyn a datblygiad preswyl sy'n cynnwys 45 uned a gwaith seilwaith cysylltiedig ar safle Maespiode, Llandybie, Sir Gaerfyrddin.

 

Previous Next