029 2073 2652
About UsContact Us
Plot 12, Cross Hands Strategic Employment Site / Plot 12, Safle Cyflogaeth Strategol Cross Hands - Closed

Plot 12, Cross Hands Strategic Employment Site / Plot 12, Safle Cyflogaeth Strategol Cross Hands - Closed

plot12

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Tuf Treads Ltd to undertake pre-application consultation in respect of a full planning application for the construction of a lorry servicing workshop with offices and storage at Plot 12, Cross Hands Strategic Employment Site, Heol Parc Mawr, SA14 6RE.

**

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Westacres Ltd i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio llawn arfaethedig ar gyfer adeiladu gweithdy gwasanaethu loriau ynghyd a swyddfeydd a storfa ar Plot 12, Safle Cyflogaeth Strategol Cross Hands, Heol Parc Mawr, Cross Hands, SA14 6RE.

 

Previous Next