029 2073 2652
About UsContact Us
Ringland Health Centre, Ringland, Newport / Canolfan Iechyd Ringland, Ringland, Casnewydd - Closed

Ringland Health Centre, Ringland, Newport / Canolfan Iechyd Ringland, Ringland, Casnewydd - Closed

ri

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd has been commissioned by Aneurin Bevan University Health Board to undertake pre-application consultation in respect of the proposed development on land at Ringland Health Centre, Ringland.    

 

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ynglyn â’r datblygiad arfaethedig ar safle Canolfan Iechyd Ringland, Casnewydd. Rydym yn hysbysu bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn bwriadu gwneud cais cynllunio ar gyfer y datblygiad canlynol

Previous Next