029 2073 2652
About UsContact Us
Cartref Tawelan, Caerfyrddin/Carmarthen

Cartref Tawelan, Caerfyrddin/Carmarthen

Tawelan

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Wales and West Housing Association to undertake pre-application consultation in respect of the full application for the proposed Residential Development of 17 Affordable Housing Units at the site of the former Cartref Tawelan, Ash Grove, Carmarthen, SA31 3PY.

We give notice that Wales and West Housing Association is intending to apply to Carmarthenshire County Council for the following development;

Proposed Development of 17 Residential Dwellings and associated works at the Former Cartref Tawelan, Ash Grove, Carmarthen, SA31 3PY.

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. Computer facilities are available at Carmarthen Library, St Peters Street, Carmarthen, A31 1LN. The identified library is open as follows 09:00 – 19:00 (Mondays and Thursdays), 09:00 – 18:00 (Tuesdays, Wednesdays and Fridays) and 09:00 – 17:00 on Saturdays. Please note that the library is closed on Sundays.

A public consultation event is being held at Carmarthen Leisure Centre, Llansteffan Road, Johnstown, Carmarthen, SA31 3NQ between 2pm and 7pm on 12th September 2019. Members of the public are invited to come along to view the plans and documents associated with the proposed development, discuss the scheme with the design team and complete response forms.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 16th September 2019.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

Mae Asbri Planning wedi ei comisiynu gan Tai Wales and West i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ynglyn â’r cais cynllunio llawn ar gyfer y datblygiad arfaethedig o 17 cartref fforddiadwy a’r gwaith cysylltiedig ar safle Cartref Tawelan, Ash Grove, Caerfyrddin, SA31 3PY.

Rydym yn hysbysu bod Tai Wales and West yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio ar gyfer y datblygiad canlynol:

Datblygiad preswyl arfaethedig o 17 cartref fforddiadwy a’r gwaith cysylltiedig ar safle Cartref Tawelan, Ash Grove, Caerfyrddin, SA31 3PY.

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Mae modd defnyddio cyfleusterau cyfrifiadurol yn Llyfrgell Caerfyrddin, Stryd Sant Pedr, Caerfyrddin, SA31 1LN. Oriau agor: 09:00 – 19:00 (Llun a Iau), 09:00 – 18:00 (Mawrth, Mercher a Gwener) a 09:00 – 17:00 Sadwrn.  Mae’r Llyfrgell ar gau ar ddydd Sul.

Mi fydd digwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin, Ffordd Llansteffan, Caerfyrddin, SA31 3NQ rhwng 2pm  a 7pm  ar y 12fed o Fedi 2019. Bydd cyfle i chi weld y cynlluniau ac i drafod gyda’r tim datblygu ynghyd â chwblhau ffurflen ymateb.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 16 Medi 2019. Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS.

Supporting Documents

Application Forms

Design and Access Statement

Planning Statement

Transport Statement

Arboricultural Report

Bat Survey

Topographical Survey

Architectural Plans

Site Location Plan

Site Layout Plan

House Type 1 Floor Plans and Elevations

House Type 2 Floor Plans and Elevations

House Type 2 Elevation Variation

House Type 3 Floor Plans and Elevations

House Type 4 Floor Plans and Elevations

House Type 5 Elevations

House Type 5 Floor Plans

House Type 6 Elevations

House Type 6 Floor Plans

Perspective View 1

Perspective View 2

Perspective View 3

Perspective View 4

Context Elevations

Back Next