029 2073 2652
About UsContact Us
Former Cardiff Youth Hostel, Wedal Road, Cardiff - Closed

Former Cardiff Youth Hostel, Wedal Road, Cardiff - Closed

t

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Wales and West Housing Association to undertake pre-application consultation in respect of the proposed residential development and associated works at the former Cardiff Youth Hostel, Wedal Road, Cardiff.

****

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Tai Wales & West i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio llawn ar gyfer datblygiad preswyl a’r gwaith cysylltiedig ar dir cyn Hostel Ieuenctid Caerdydd, Wedal Road, Caerdydd.

 

Previous Next