029 2073 2652
About UsContact Us
Windsor Colliery, Abertridwr, Caerphilly / Tir yng Nglofa Windsor, Abertridwr, Caerffili

Windsor Colliery, Abertridwr, Caerphilly / Tir yng Nglofa Windsor, Abertridwr, Caerffili

winds

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by United Welsh Housing Association to undertake pre-application consultation in respect of the proposed full planning application for residential development, new access, landscaping, drainage arrangements and associated works.

We give notice that United Welsh Housing Association is intending to apply for the following development;

Full planning application for residential development, new access, landscaping, drainage arrangements and associated works on land at Windsor Colliery, Abertridwr, Caerphilly

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 as amended by The Planning Applications (Temporary Modifications and Disapplication) (Wales) (Coronavirus) Order 2020, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. For those without access to the internet, hardcopies of the application documentation are available at Abertridwr Library, Caerphilly, CF83 4EJ. Please contact the library on 02920 830790 or libatrid@caerphilly.gov.uk and arrange an appointment time. The identified library is open as follows:

 • Monday: 9:30am-1pm and 2pm-6pm
 • Tuesday: 9:30am-1pm and 2pm-5pm
 • Wednesday: Closed
 • Thursday: 2pm-6pm
 • Friday: 9:30am-1pm and 2pm-5pm
 • Saturday: 9:30am-1pm

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 14th December 2021. We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

****

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Cymdeithas Dai United Welsh i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio llawn ar gyfer datblygiad preswyl, mynediad newydd, tirlunio, system draenio a gwaith cysylltiedig

Rydym yn hysbysu bod Cymdeithas Dai United Welsh yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio ar gyfer y datblygiad canlynol:

Cais cynllunio llawn ar gyfer datblygiad preswyl, mynediad newydd, tirlunio, system draenio a gwaith cysylltiedig

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, fel y’u haddaswyd gan Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Datgymhwyso ac Addasiadau Dros Dro) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 (“y Gorchymyn Diwygio”), bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Os nad oes gennych mynediad i’r we, mae copi caled o’r dogfennau ar gael yn Llyfrgell Abertridwr, Caerffili, CF83 4EJ. Bydd rhaid i chi gysylltu a’r llyfrgell ar 02920 830790 neu libatrid@caerphilly.gov.uk er mwyn trefnu apwyntiad. Mae oriau agor y llyfrgell fel a ganlyn:

 • Llun: 9:30yb –1yh a 2yb -6yh
 • Mawrth: 9:30yb – 1yh a 2yh -5yh
 • Mercher: Ar gau
 • Iau: 2yh-6yh
 • Gwener: 9:30yb – 1yh a 2yh – 5yh
 • Sadwrn: 9:30yb-1yh

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 14eg Rhagfyr 2021.  Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS.

 

Supporting Documents

Application Forms

Design and Access Statement

Preliminary Ecological Appraisal

Stage 2 Ecology Report

Planning, Design and Access Statement

Refuse Vehicle Tracking

Site Investigation Report

Topographical Survey

Transport Assessment

 

Plans

17062 (05) 100 A - Site Location Plan

17062 (05) 101 C - Site Development Plan

17062 (05) 103 A - Site Materials Layout

17062 (05) 104 A - Tenure Housing Plan

17062 (05) 105 A - Refuse Management Plan

17062 (05) 108 A - Phasing Plan

17062 (05) 109 A - Enclosures Plan

17062 (05) 111 A - Proposed Street Elevation

17062 (05) 112 A - Existing Site Sections

17062 (05) 120 - Boundary Details - A

17062 (05) 121 - Boundary Details - B

17062 (05) 122 - Boundary Details - C

17062 (05) 123 - Boundary Details - F

17062 (05) 124 - Boundary Details - D

17062 (05) 200 A - House Type C - 2B4P

17062 (05) 205 A - House Type D1 - 3B5P (BRICK)

17062 (05) 206 A - House Type D1 - 3B5P (RENDER)

17062 (05) 210 A - House Type D2 - 3B5P-(BRICK)

17062 (05) 211 A - House Type D2 - 3B5P (RENDER)

17062 (05) 215 A - Flat - 1B2P Walk-up - (B)

17062 (05) 216 A - Flat - 1B2P Walk-up (R)

17062 (05) 220 - 2B4P FOG

17062 (05) 235 - 2B4P (SR SO) - Option 1

17062 (05) 236 - 2B4P (SR SO) - Option 2

17062 (05) 240 - 3B5P (SR SO) - Option 1

17062 (05) 241 - 3B5P (SR SO) - Option 2

 

Previous Next