029 2073 2652
About UsContact Us
Windsor Colliery, Abertridwr, Caerphilly / Tir yng Nglofa Windsor, Abertridwr, Caerffili - Closed

Windsor Colliery, Abertridwr, Caerphilly / Tir yng Nglofa Windsor, Abertridwr, Caerffili - Closed

winds

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by United Welsh Housing Association to undertake pre-application consultation in respect of the proposed full planning application for residential development, new access, landscaping, drainage arrangements and associated works.

****

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Cymdeithas Dai United Welsh i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio llawn ar gyfer datblygiad preswyl, mynediad newydd, tirlunio, system draenio a gwaith cysylltiedig

 

Previous Next