029 2073 2652
About UsContact Us
Y Garreg Llwyd, Ebenezer Road, Llanedi - Closed

Y Garreg Llwyd, Ebenezer Road, Llanedi - Closed

garreg

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Easyliving Ltd. to undertake pre-application consultation in respect of proposed full planning permission for residential development and associated works at land to the rear of ‘Y Garreg Llwyd’, Ebenezer Road, Llanedi, SA4 0ZL.

****

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Easyliving Ltd i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ar gyfer datblygiad preswyl arfaethedig a’r gwaith cysylltiedig ar tir y tu cefn i ‘Y Garreg Llwyd’, Heol Ebenezer, Llanedi, SA5 0ZL.

 

Previous Next