029 2073 2652
About UsContact Us
Brokesby Road - Expired

Brokesby Road - Expired

brok

If you are unable to attend the scheduled exhibition on Tuesday 10th January in person, all exhibition boards are available below. For any comments you have in relation to the proposals, please email them to HousingDepartment.Enquiries@swansea.gov.uk If you have any queries regarding the information in this consultation, you may also contact Swansea's Housing Department on 01792 635047. 

***

Os nad ydych chi yn medru mynychu yr arddangosfa sydd wedi ei drefnu ar Ddydd Mawrth 10fed o Ionawr mewn person, mae holl fyrddau yr arddangosfa ar gael isod. Am unrhyw sylwadau sydd gennych yn ymwneud efo’r cynnig, danfonwch nhw i HousingDepartment.Enquiries@swansea.gov.uk os gwelwch yn dda. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â`r gwybodaeth yn yr ymgynghoriad hwn, gallwch hefyd gysylltu Adran Dai Abertawe ar 01792 635047.

 

Boards

Consultation Boards - English

Consultation Boards - Welsh

 

 

Previous Next