029 2073 2652
About UsContact Us
MYNYDD CYNFFIG JUNIOR SCHOOL, PWLLYGATH STREET, KENFIG HILL, BRIDGEND / YSGOL GYNRADD MYNYDD CYNFFIG, STRYD PWLLYGATH, MYNYDD CYNFFIG, PEN Y BONT A’R OGWR - EXPIRED

MYNYDD CYNFFIG JUNIOR SCHOOL, PWLLYGATH STREET, KENFIG HILL, BRIDGEND / YSGOL GYNRADD MYNYDD CYNFFIG, STRYD PWLLYGATH, MYNYDD CYNFFIG, PEN Y BONT A’R OGWR - EXPIRED

cynf

A public engagement event has been organised to provide the public with an opportunity to discuss the proposals with Bridgend County Borough Council and the design team. The event is to be held at Mynydd Cynffig Primary School, Pwllygath Street, Kenfig Hill, Bridgend, CF33 6ES on Tuesday 21st November 2023 between 15:45-19:00. We look forward to welcoming you to discuss the scheme and understand your feedback.

Exhibition Boards

****

Mae digwyddiad ymgynghori wedi'u trefnu i roi cyfle i'r cyhoedd drafod y cynigion gyda Cyngor Pen Y Bont a’r Ogwr a'r tîm dylunio. Mae'r digwyddiad i'w cynnal yn Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig, Stryd Pwllygath, Mynydd Cynffig, Pen y Bont a’r Ogwr, CF33 6ES. Cynhelir y digwyddiad ar Ddydd Mawrth 21ain o Dachwedd 2023 rhwng 15:45 a 19:00. Mae’r tîm yn edrych ymlaen at eich croesawu i drafod y cynllun a thrafod eich adborth.

Exhibition Boards

 

Back Next