029 2073 2652
About UsContact Us
Land at Kilvey Hill and Landore Park & Ride Facility, Swansea / Tir yn Kilvey Hill ac Adnodd Parcio a Theithio Glandwr, Abertawe - Closed

Land at Kilvey Hill and Landore Park & Ride Facility, Swansea / Tir yn Kilvey Hill ac Adnodd Parcio a Theithio Glandwr, Abertawe - Closed

skys

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Skyline Swansea Ltd to undertake pre-application consultation in respect of planning permission for a new leisure development comprising gondola stations with gondola and associated infrastructure, multi purpose visitor building including the sale of food and drink with associated outside seating and hardstanding, together with luge tracks, chairlift, skyswing, mountain bike trails, access routes, zipline and supporting infrastructure, ancillary buildings for staff and maintenance, ground profiling works, landscaping, temporary construction access and compound, drainage works, plant and associated works at land at Kilvey Hill and Landore Park & Ride Facility, Swansea.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan Skyline Swansea Ltd i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ar gyfer y datblygiad canlynol:

Datblygiad hamddena newydd a fydd yn cynnwys gorsafoedd gondola a’r isadeiledd cysylltiedig, adeilad ymwelwyr aml bwrpas a fydd yn cynnwys mannau gwerthu bwyd a diod gyda llefydd eistedd tu allan, ynghyd a traciau luge, lifft cadair, siglen awyr, llwybrau beicio mynydd, llwybrau mynediad, gwifren zip a’r isadeiledd cefnogol, adeiladau ategol ar gyfer staff a chynnal a chadw, gwaith proffilio daear, tirlunio, mynediad a safle storio deunydd adeiladu dros dro, gwaith traeniad, peiriannau a’r gwaith cysylltiedig ar dir yn Kilvey Hill ac Adnodd Parcio a Theithio Glandwr, Abertawe.

 

Previous Next