029 2073 2652
About UsContact Us
Land off St Anne's Lane, Cwmffrwd - Closed

Land off St Anne's Lane, Cwmffrwd - Closed

llun

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by R, H & D Jones to undertake pre-application consultation in respect of the proposed outline planning permission for up to 23no. dwellings and associated works including off-site highway improvements at land off St Anne’s Lane, Cwmffrwd.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan R, H & D Jones i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio amlinell arfaethedig ar gyfer hyd at 23 gartrefi a’r gwaith cysylltiedig gan gynnwys gwelliannau i‘r briffordd oddi ar y safle ar tir oddi ar Lôn St Anne, Cwmffrwd.

 

Previous Next