029 2073 2652
About UsContact Us
Land to the north of Adams Drive, Narberth / Tir i’r Gogledd o Adams Drive, Arberth - Closed

Land to the north of Adams Drive, Narberth / Tir i’r Gogledd o Adams Drive, Arberth - Closed

adam

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Wales and West Housing Association to undertake pre-application consultation in respect of the proposed residential development, engineering, landscaping, drainage, highways and other associated works at Land to the north of Adams Drive, Narberth.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan Tai Wales & West i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ar gyfer datblygiad preswyl arfaethedig, peirianneg, tirlunio, draenio, priffyrdd a gwaith cysylltiedig ar dir i’r Gogledd o Adams Drive, Arberth.

 

Previous Next