029 2073 2652
About UsContact Us
Maendy Primary School - Closed

Maendy Primary School - Closed

Proposed Site Layout

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd on behalf of Torfaen County Borough Council to undertake pre-application consultation in respect of a full planning application for the proposed redevelopment of the Maendy Primary School site to comprise new primary school, associated facilities and associated works.

****

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Morgan Sindall Construction & Infrastructure ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ar gyfer cais cynllunio llawn ar gyfer ail-ddatblygu safle Ysgol Gynradd Maendy drwy godi ysgol gynradd newydd, cyfleusterau a gwaith cysylltiedig.

 

Previous Next