029 2073 2652
About UsContact Us
Mynydd Cynffig Junior School, Pwllygath Street, Kenfig Hill, Bridgend / Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig, Stryd Pwllygath, Mynydd Cynffig, Pen y Bont a’r Ogwr - CLOSED

Mynydd Cynffig Junior School, Pwllygath Street, Kenfig Hill, Bridgend / Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig, Stryd Pwllygath, Mynydd Cynffig, Pen y Bont a’r Ogwr - CLOSED

myn

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Bridgend County Borough Council to undertake pre-application consultation in respect of a full planning application for the demolition of Mynydd Cynffig Junior School, air training corp facility, play area and loss of allotment gardens and construction of a new primary school, 2no. all weather sports pitches, floodlighting, solar panels, replacement allotment provision, play areas, open space, access and highways arrangements, parking, landscaping, drainage and all other associated works at Mynydd Cynffig Junior School, Pwllygath Street, Kenfig Hill, Bridgend, CF33 6ES.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi ei gomisiynu gan Cyngor Pen y Bont a’r Ogwr i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ar gyfer cais cynllunio llawn i ddymchwel Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig, cyfleuster corff hyfforddi awyr, ardal chwarae yn ogystal â cholled rhandiroedd, i alluogi ailddatblygiad y safle i gynnwys ysgol gynradd newydd, 2 gae chwaraeon aml-dywydd, llifoleuadau, paneli solar, darpariaeth rhandir newydd, ardaloedd chwarae, ardaloedd awyr agored, trefniadau mynediad a phriffyrdd, parcio, tirlunio, systemau draenio a holl waith cysylltiedig ar safle Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig, Stryd Pwllygath, Mynydd Cynffig, Pen y Bont a’r Ogwr, CF33 6ES.

 

Previous Next