029 2073 2652
About UsContact Us
Portfield School, Portfield, Haverfordwest / Ysgol Portfield, Portfield, Hwlffordd - CLOSED

Portfield School, Portfield, Haverfordwest / Ysgol Portfield, Portfield, Hwlffordd - CLOSED

visual

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Morgan Sindall Group on behalf of Pembrokeshire County Council to undertake pre-application consultation in respect of full planning permission for the proposed redevelopment of Portfield School which includes the demolition of the existing Portfield Lower School, a masterplan for the campus, the redevelopment of the new primary school building, refurbishment works to the existing sixth form block, refurbishment works to the existing Holly House accommodation and associated works at Portfield School, Portfield, Haverfordwest, SA61 1BS.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan Morgan Sindall Group ar ran Cyngor Sir Benfro i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio llawn am ailddatblygiad arfaethedig Ysgol Portfield sy`n cynnwys dymchwel Ysgol Is Portfield presennol, uwchgynllun ar gyfer y campws, ailddatblygu`r adeilad ysgol gynradd newydd, gwaith adnewyddu i`r bloc chweched dosbarth presennol, gwaith adnewyddu i lety Holly House presennol a gwaith cysylltiedig yn Ysgol Portfield, Portfield, Hwlffordd, SA61 1BS.

 

Back Next