029 2073 2652
About UsContact Us
Stepney Street / Stryd Stepney, Llanelli - Closed

Stepney Street / Stryd Stepney, Llanelli - Closed

STEP

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Carmarthenshire County Council to undertake pre-application consultation in respect of the proposed development at 2, 4, 4A and 6-8 Stepney Street, Llanelli.

 

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei comisiynu gan Cyngor Sir Gaerfyrddin i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ynglŷn â’r datblygiad arfaethedig i ddymchwel ac ail-adeiladu adeilad tri llawr er mwyn darparu defnydd masnachol ar lefel stryd ac unedau preswyl ar y lloriau uwch ynghyd a llefydd parcio yn 2, 4, 4A a 6 – 8 Stryd Stepney, Llanelli.

 

Previous Next