029 2073 2652
About UsContact Us
Former Plas Morolwg, Pen yr Angor, Aberystwyth, SY23 1BZ

Former Plas Morolwg, Pen yr Angor, Aberystwyth, SY23 1BZ

ml

Mae Asbri Planning yn gweithredu ar ran Tai Wales & West ynghlŷn â’r datblygiad arfaethedig ar safle Plas Morolwg, Pen Yr Angor, Aberystwyth.

Mae Asbri Planning yn rhan o’r tim datblygu ac yn gyfrifol am gyflwyno y cais cynllunio i’r cyngor.  

Cyn parhau gyda’r cynlluniau a gwneud cais ffurfiol rydym am gyfarfod a’r gymuned lleol i gael adborth am y datblygiad arfaethedig.

Felly dewch i gyfarfod â’r tim cynllunio i leisio eich barn. Rydym yn trefnu ymgysylltu â’r cyhoedd :

Dyddiad: 11 Ebrill 2018

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Penparcau

Amser: 3:45pm a 7.45 pm

Os na fedrwch fynychu, fe allwch gysylltu â ni ar y cyfeiriad isod:

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS neu ebostiwch mail@asbriplanning.co.uk

******

Asbri Planning are acting on behalf of Wales & West Housing in the proposed development of Former Plas Morolwg, Pen yr Angor, Aberystwyth, SY23 1BZ

Asbri Planning is part of the development team and is tasked with submitting a planning application for the development to the Council.  Before doing so, we wish to give local residents and community groups advance notice and an opportunity to provide any comments that they may have on the proposed development.

Should you wish to comment on the development we are holding a public consultation event on;

Date: Wednesday 11th April 2018, 3:45pm - 7:45pm

Venue: Penparcau Community Centre, Penparcau, Abersytwyth, Ceredigion, SY23 1RU 

Time: 3:45pm - 7:45pm

This will provide the neighbouring community and interested parties with an opportunity to view all available plans and documentation and discuss any concerns with the design team.

If you are unable to attend the public consultation event and wish to comment on the application, please email your comments to; mail@asbriplanning.co.uk

Alternatively, you can send any comments to the following address;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS

 

Supporting Documents

Flyer

Consultation Response Form

 

Exhibition Boards

CGI 1 Morolwg

CGI 2 Morolwg

CGI 3 Morolwg

CGI 4 Morolwg

CGI 5 Morolwg

CGI 6 Morolwg

CGI 7 Morolwg

 

Previous Next