029 2073 2652
About UsContact Us
King Henry VIII Secondary School & Deri View Primary School Proposed Planning Application for Construction of Abergavenny 3-19 School - Expired

King Henry VIII Secondary School & Deri View Primary School Proposed Planning Application for Construction of Abergavenny 3-19 School - Expired

ab

Monmouthshire County Council would like to invite you to a public consultation exhibition to seek your views on the proposed construction of Abergavenny 3-19 School (a new ‘All Through’ School accommodating pupils from the ages of 3 to 19 years).  As part of these proposals, Deri View Primary School and King Henry VIII Secondary School will close and will form the new Abergavenny 3-19 School, on the King Henry VIII site.  In addition, the existing Abergavenny Leisure Centre and associated parking for all users will be accommodated.  The Council is looking to prepare a Planning Application and is keen to engage with the local community and seek views on the initial / high-level development proposals for the new Abergavenny 3-19 School. 

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 25th November 2021.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

…..

 

Mae Cyngor Sir Mynwy yn eich gwahodd i arddangosfa ymgynghoriad cyhoeddus er mwyn i chi cael cyfle i fynegi eich barn ynglyn ag adeiladu Ysgol 3 – 19 Y Fenni (sef ysgol newydd ar gyfer disgyblion 3 i 19 oed). Fel rhan o’r cynllun arfaethedig hwn mi fydd Ysgol Gynradd Deri View ac Ysgol Brenin Harri’r VIII yn cau a bydd Ysgol 3-19 Y Fenni yn agor yn eu lle ar safle cyfredol Ysgol Brenin Harri’r VIII. Mi fydd Canolfan Hamdden y Fenni a’r meysydd parcio presennol ar gyfer pawb yn rhan o’r cynllun.  Mae’r Cyngor wrthi yn paratoi Cais Cynlllunio ac yn awyddus i ymgysylltu gyda’r gymuned leol er mwyn cael barn am y cynlluniau cychwynol/lefel datblygiad uchel arfaethedig ar gyfer Ysgol 3 – 19 Y Fenni.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 25 Tachwedd 2021.  Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS.

 

 

Exhibition Boards

01 - Main Aerial Views

02 - Main Views

03 - Site Plan

04 - Next Steps

Previous Next