029 2073 2652
About UsContact Us
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr - Expired

Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr - Expired

aberr

 Mae’r Ymgynghoriad yma’n cael ei gynnal ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar gyfer y datblygiad canlynol;

Estyniad rhannol deulawr rhannol unllawr i greu estyniadau i’r ystafelloedd dosbarth a’r neuadd ynghyd ag adeilad newydd cwbl hygyrch ar gyfer cyfleuster gofal plant cyfrwng Cymraeg, estyniad i’r maes parcio a man chwarae wyneb caled ychwanegol yn Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr, Rhodfa’r Tresi Aur, Cwmdâr, Aberdâr, CF44 8RT.

****

This Consultation is undertaken on behalf of Rhondda Cynon Taf County Borough Council for the following development;

Part two storey, part single storey extension to facilitate classroom and hall extensions together with a new purpose-built, fully accessible Welsh medium childcare facility, car park extension, and additional hard surface play area at Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdar, Laburnum Drive, Cwmdare, Aberdare, CF44 8RT.

 

Previous Next