029 2073 2652
About UsContact Us
Proposed Solar Farm Land at Pen Onn Farm, Llancarfan / Fferm Solar Arfaethedig Tir ar Fferm Pen Onn, Llancarfan

Proposed Solar Farm Land at Pen Onn Farm, Llancarfan / Fferm Solar Arfaethedig Tir ar Fferm Pen Onn, Llancarfan

f2

Please note below links to the Exhibition Boards made available for review at the public event held Wednesday May 11th 2022 at Llancarfan Village Hall. There is also a link to a Response Form should you not have taken and completed one during the event.

Nodwch isod ddolenni i'r Byrddau Arddangos a oedd ar gael yn ystod y digwyddiad cyhoeddus a gynhalwyd Dydd Mercher Mai 11eg yn Neuadd Bentref Llancarfan. Mae dolen hefyd ar gyfer ffurflen ymateb os nad wnaethoch gwblhau un yn ystod y digwyddiad.

 

Board 1 

Board 2 

Board 3

Board 4 

Board 5 

Board 6 

 

Response Form / Ffurflen Ymateb 

 

Thank You / Diolch 

Back Next