029 2073 2652
About UsContact Us
Proposed Solar Farm Land at Pen Onn Farm, Llancarfan / Fferm Solar Arfaethedig Tir ar Fferm Pen Onn, Llancarfan - Expired

Proposed Solar Farm Land at Pen Onn Farm, Llancarfan / Fferm Solar Arfaethedig Tir ar Fferm Pen Onn, Llancarfan - Expired

f2

Please note below links to the Exhibition Boards made available for review at the public event held Wednesday May 11th 2022 at Llancarfan Village Hall. There is also a link to a Response Form should you not have taken and completed one during the event.

Nodwch isod ddolenni i'r Byrddau Arddangos a oedd ar gael yn ystod y digwyddiad cyhoeddus a gynhalwyd Dydd Mercher Mai 11eg yn Neuadd Bentref Llancarfan. Mae dolen hefyd ar gyfer ffurflen ymateb os nad wnaethoch gwblhau un yn ystod y digwyddiad.

 

Board 1 

Board 2 

Board 3

Board 4 

Board 5 

Board 6 

 

Response Form / Ffurflen Ymateb 

 

Thank You / Diolch 

Previous Next