029 2073 2652
About UsContact Us
Tudno and Emrys Estate in Penlan, Swansea / Stad Tudno ac Emrys, Penlan, Abertawe

Tudno and Emrys Estate in Penlan, Swansea / Stad Tudno ac Emrys, Penlan, Abertawe

tud

If you have been unable to attend the scheduled exhibition in person, all information is available below. If you have any comments on the proposals, please email the Council direct on the following HousingDepartment.Enquiries@swansea.gov.uk or contact us on the following number: 01792 635047.

We look forward to hearing your views on our high-level proposals for the development at Tudno and Emrys Estate in Penlan, Swansea.

 

Os nad oeddech chi yn medru mynychu yr arddangosfa a oedd wedi trefnu mewn person, mae`r holl wybodaeth ar gael isod. Os oes gennych unrhyw sylwadau ar y cynigion, e-bostiwch nhw os gwelwch yn dda i HousingDepartment.Enquiries@swansea.gov.uk neu cysylltwch efo ni ar y rhif ffôn canlynol: 01792 635047.

Rydym yn edrych ymlaen at glywed eich barn ar ein cynlluniau datblygiad arfaethedig yng Tudno and Emrys Tstad,  Penlan, Abertawe.

 

Exhibition Boards

Byrddau yr Arddangosfa Gyhoeddus

 

Link to Video Flythrough below:

Linc i`r fideo isod:

https://youtu.be/pQAdsUlLC8E

 

Previous Next