029 2073 2652
About UsContact Us
Cantonian High School, Fairwater Road, Cardiff / Ysgol Uwchradd Cantonian High School, Fairwater Road, Caerdydd - Closed

Cantonian High School, Fairwater Road, Cardiff / Ysgol Uwchradd Cantonian High School, Fairwater Road, Caerdydd - Closed

fairwater

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Cardiff Council to undertake a pre-application consultation in respect of the proposed erection of temporary replacement school buildings (between one and three storey in height), including administration, kitchen/canteen and school hall buildings; temporary school car park; and footpath from Fairwater Road to Doyle Avenue (all temporary works) together with permanent enabling works to facilitate the redevelopment of Cantonian High School comprising: boundary fencing; installation of sports pitches, Multi Use Games Areas and associated floodlighting and fencing; and associated landscaping, drainage and engineering works at Cantonian High School, Fairwater Road, Cardiff, CF5 3JR.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi ei gomisiynu gan Gyngor Caerdydd i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ar gyfer codi adeiladau dros dro ar gyfer yr ysgol (rhwng un a thri llawr), gan gynnwys adeiladau gweinyddol, cegin/cantîn a neuadd yr ysgol; maes parcio dros dro i'r ysgol; a llwybr cerdded o Fairwater Road i Doyle Avenue (gwaith dros dro) ynghyd â gwaith galluogi parhaol i hwyluso ailddatblygiad Ysgol Uwchradd Cantonian High School gan gynnwys: ffensio ffiniau; gosod meysydd chwaraeon, Ardaloedd Gemau Aml-ddefnydd a ffensio a llifoleuadau, gwaith draenio a pheirianneg cysylltiedig yn Ysgol Uwchradd Cantonian High School, Fairwater Road, Caerdydd, CF5 3JR.

 

Previous Next