029 2073 2652
About UsContact Us
Land to the south of Fair View, Ashvale, Tredegar / Tir ger Fair View, Ashvale, Tredegar - Closed

Land to the south of Fair View, Ashvale, Tredegar / Tir ger Fair View, Ashvale, Tredegar - Closed

ash

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Davies Homes to undertake pre-application consultation in respect of the full planning application for the proposed residential development and associated works on land to the south of Fair View, Ashvale, Tredegar.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan Davies Homes i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio llawn ar gyfer datblygiad preswyl arfaethedig a gwaith cysylltiedig ar dir ger Fair View, Ashvale, Tredegar.

 

Previous Next