029 2073 2652
About UsContact Us
Willows High School, Lewis Road, Splott - Closed

Willows High School, Lewis Road, Splott - Closed

sp

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Cardiff Council to undertake pre-application consultation in respect of the demolition of buildings, removal of hardstanding areas, reprofiling of site and associated works on Land at Lewis Road, Splott, Cardiff, CF24 5JB

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan Cyngor Caerdydd i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais i ddymchwel yr adeiladau, gwaredu yr ardaloedd llawr caled, ailbroffilio’r safle a’r gwaith cysylltiedig ar tir ar Ffordd Lewis, Y Sblot, Caerdydd, CF24 5JB.

 

Previous Next