029 2073 2652
About UsContact Us
Land South of Felindre Road, Pencoed / Tir i'r de o Heol Felindre, Pencoed - Closed

Land South of Felindre Road, Pencoed / Tir i'r de o Heol Felindre, Pencoed - Closed

ta

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by South Wales Police and Crime Commissioner to undertake pre-application consultation in respect of the development of a tactics facility, external equipment and associated access, landscaping, engineering and infrastructure works on land south of Felindre Road, Pencoed, CF35 5HZ.

**** 

Mae Asbri Planning Ltd. wedi’i gomisiynu gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru mewn perthynas â chais cynllunio llawn ar gyfer datblygu cyfleuster tactegau gyda offer allanol, mynediad cysylltiedig, gwaith tirlunio, peirianneg ac isadeiledd.

 

Previous Next