029 2073 2652
About UsContact Us
Ffordd y Felin, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd - Closed

Ffordd y Felin, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd - Closed

fford

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Towyn Marine Properties Ltd to undertake pre-application consultation in respect of the proposed residential development and associated works at land at Ffordd y Felin, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9NT.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi ei gomisiynu gan Towyn Marine Properties Ltd i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio llawn ar gyfer datblygiad preswyl a gwaith cysylltiedig ar dir ger Fordd y Felin, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9NT.

 

Previous Next