029 2073 2652
About UsContact Us
Land to the west of Plas Maldwyn, Caersws, Powys - CLOSED

Land to the west of Plas Maldwyn, Caersws, Powys - CLOSED

Image

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by MWP Developments to undertake pre-application consultation in respect of the proposed full planning application for the proposed residential development and associated works on land to the west of Plas Maldwyn, Caersws, Powys, SY17 5HG.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi ei gomisiynu gan MWP Developments i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio llawn ar gyfer datblygiad tai a’r gwaith cysylltiedig ar dir i’r Gorllewin o Blas Maldwyn, Caersws, Powys, SY17 5HG.

 

Previous Next