029 2073 2652
About UsContact Us
Princess of Wales Hospital, Coity Road, Bridgend / Ysbyty Tywysoges Cymru, Heol Coity, Pen-y-bont ar Ogwr - Closed

Princess of Wales Hospital, Coity Road, Bridgend / Ysbyty Tywysoges Cymru, Heol Coity, Pen-y-bont ar Ogwr - Closed

princess

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Cwm Taf Morgannwg University Health Board to undertake pre-application consultation in respect of the proposed full planning application for the proposed demolition of existing building and the construction of modular theatres and associated works at the Princess of Wales Hospital, Coity Road, Bridgend, CF31 1RQ.

****

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio llawn ar gyfer y dymchwel arfaethedig yr adeilad presennol ac adeiladu theatrau modiwlaidd a’r gwaith cysylltiedig ar safle Ysbyty Tywysoges Cymru, Heol Coity, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1RQ

 

Previous Next