029 2073 2652
About UsContact Us
Land to the Rear of 2B Swansea Road, Swansea / Tir y tu cefn i 2B Swansea Road, Abertawe - CLOSED

Land to the Rear of 2B Swansea Road, Swansea / Tir y tu cefn i 2B Swansea Road, Abertawe - CLOSED

1

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Coastal Housing Group in association with Swansea Road Ltd to undertake pre-application consultation in respect of a proposed full planning application for the construction of 17 no. residential dwellings with associated infrastructure works at Land to the rear of 2B Swansea Road, Garden Village, Swansea SA4 4HE.

****

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Coastal Housing Group mewn cysylltiad gyda Swansea Road Ltd i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ynglyn ag adeiladaeth 17 o dai preswyl gyda gwaith isadeiledd cysylltiedig ar y tir y tu cefn i 2B Swansea Road, Garden Village, Abertawe, SA4 4HE.

 

Previous Next