029 2073 2652
About UsContact Us
Land to the North of Goitre Lane, Merthyr Tydfil - CLOSED

Land to the North of Goitre Lane, Merthyr Tydfil - CLOSED

Proposed 3D View

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Merthyr Tydfil County Borough Council to undertake pre-application consultation in respect of the full planning application for construction of a new Primary School including access, landscaping, play / sports pitches, parking, external works, swale, plant and associated works on Land to the North of Goitre Lane, Merthyr Tydfil.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful  i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ar gyfer datblygiad o Ysgol Gynradd newydd yn cynnwys mynediad newydd, gwaith tirlunio, caeau chwarae, maes parcio, gwaith allanol, is-adeiledd draenio, offer peiriannegol a‘r gwaith cysylltedig ar dir i’r Gogledd o Goitre Lane, Merthyr Tudful.

 

Previous Next