029 2073 2652
About UsContact Us
Heol Dynys, Ravenhill, Swansea / Heol Dynys, Ravenhill, Abertawe - Closed

Heol Dynys, Ravenhill, Swansea / Heol Dynys, Ravenhill, Abertawe - Closed

image

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Housing Strategy & Development Manager of the Housing and Public Health Department of Swansea Council who is intending to apply for full planning permission for the proposed residential development comprising 22 no. affordable dwellings with associated infrastructure works at land to the north of Heol Dynys, Ravenhill, Swansea.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan , Rheolwr Strategaeth Tai a Datblygiad yr Adran Dai a Iechyd  Cyhoeddus Cyngor Abertawe i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ynglŷn â’r cais cynllunio llawn  arfaethedig ar gyfer datblygiad preswyl ar gyfer 22 o dai fforddiadwy a’r gwaith isadeiledd cysylltiedig ar y tir i`r gogledd o Heol Dynys, Ravenhill, Abertawe.

 

Previous Next