029 2073 2652
About UsContact Us
Olchfa School, Aneurin Way, Swansea / Ysgol Uwchradd Olchfa, Ffordd Aneurin, Abertawe

Olchfa School, Aneurin Way, Swansea / Ysgol Uwchradd Olchfa, Ffordd Aneurin, Abertawe

OLCHFA

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Westacres Ltd to undertake pre-application consultation in respect of a full planning application for a proposed residential development and associated works at land formerly part of Olchfa School, Aneurin Way, Swansea.

We give notice that Westacres Ltd are intending to submit a full planning application for the following development;

Proposed residential development and associated works at land formerly part of Olchfa School, Aneurin Way, Swansea.

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. If you are unable to access the documents electronically you may request copies of this information by emailing mail@asbriplanning.co.uk or by telephoning the applicant on 02920 732652.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 14th January 2022.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Suite d 1st Floor, 220 High Street, Swansea, SA1 1NW.

****

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Westacres Ltd i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ynglyn a datblygiad preswyl arfaethedig a’r gwaith cysylltiedig ar rhan o‘r tir a arferai fod yn safle Ysgol Uwchradd Olchfa, Ffordd Aneurin, Abertawe.

Rydym yn hysbysu bod Westacres Ltd yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio llawn ar gyfer y datblygiad canlynol:

Datblygiad preswyl arfaethedig a’r gwaith cysylltiedig ar rhan o‘r tir a arferai fod yn safle Ysgol Uwchradd Olchfa, Ffordd Aneurin, Abertawe

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Os nad ydych yn gallu cael mynediad at y dogfennau yn electronig gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth hon drwy anfon ebost at mail@asbriplanning.co.uk neu drwy ffonio 02920 732652.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 14 Ionawr 2022. Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Suite d 1st Floor, 220 High Street, Swansea, SA1 1NW

Mae croeso i chi gyfathrebu â ni yn y Gymraeg  / You are welcome to communicate with us in Welsh.

 

Supporting Documents

Application Forms

Planning Statement

Design and Access Statement

Green Infrastructure Strategy

Foul & Surface Water Drainage Strategy

Transport Assessment

Arboricultural Report

Ecological Appraisal

Plans

21049 (05) 1000 - Site Location Plan

21049 (05) 1101 - Site Development Plan

21049 (05) 1102 - Site Materials Plan

21049 (05) 1103 - Site Phasing Plan

21049 (05) 1110 - Existing Site Sections

21049 (05) 1120 - Proposed Street Elevations

21049 (05) 1121 - Refuse Strategy Plan

21049 (05) 1130 - Boundary Type A - 1800mm Close Boarded Fence

21049 (05) 1131 - Boundary Type B - 1800mm Rendered Block Walling

21049 (05) 1200 - Caerleon - Plans

21049 (05) 1200 - Caerleon - Type 1 - Elevations

21049 (05) 1200 - Caerleon - Type 2 - Elevations

21049 (05) 1210 - Camrose - Plans

21049 (05) 1210 - Camrose - Type 1 - Elevations

21049 (05) 1210 - Camrose - Type 2 - Elevations

21049 (05) 1220 - Carew - Type 1 - Plans and Elevations

21049 (05) 1220 - Carew - Type 2 - Plans and Elevations

21049 (05) 1230 - Harlech - Type 1 - Plans and Elevations

21049 (05) 1230 - Harlech - Type 2 - Plans and Elevations

21049 (05) 1240 - Oystermouth - Type 1 - Plans and Elevations

21049 (05) 1240 - Oystermouth - Type 2 - Plans and Elevations

21049 (05) 1250 - Pembroke - Type 1 - Plans and Elevations

21049 (05) 1250 - Pembroke - Type 2 - Plans and Elevations

21049 (05) 1260 - Usk - Plans

21049 (05) 1260 - Usk - Type 1 - Elevations

21049 (05) 1260 - Usk - Type 2 - Elevations

21049 (05) 1270 - Ruthin - Elevations

21049 (05) 1270 - Ruthin - Plans

21049 (05) 1280 - Conwy - Plans and Elevations

21049 (05) 1290 - Powis - Plans and Elevations

21049 (05) 1300 - Dinas - Elevations

21049 (05) 1300 - Dinas - Plans

21049 (05) 1310 - Dryslwyn - Elevations

21049 (05) 1310 - Dryslwyn - Plans

21049 (05) 1320 - Garages - Plans and Elevations

Previous Next