029 2073 2652
About UsContact Us
Rhyd Y Cerrig, Tumble, Carmarthenshire / Rhyd Y Cerrrig, Tymbl, Sir Caerfyrddin - CLOSED

Rhyd Y Cerrig, Tumble, Carmarthenshire / Rhyd Y Cerrrig, Tymbl, Sir Caerfyrddin - CLOSED

rhyd y gerrig

Pre-Application Consultation Expired

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Coastal Housing Group in association with Derwen Road (CWM MAWR) Ltd. to undertake pre-application consultation in respect of the proposed construction of 20no. residential dwellings with associated infrastructure works at land to the south of Rhyd Y Cerrig, Tumble, Carmarthenshire.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi ei gomisiynu gan Coastal Housing Group mewn cydweithrediad â Derwen Road (CWM MAWR) Ltd. i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais  cynllunio i ddatblygu 20 o dai a gwaith isadeiledd cysylltiedig ar dir i’r de o Rhyd Y Cerrrig, Tymbl, Sir Caerfyrddin.

 

Previous Next